الشيخ نواوي

دي كالاڠن سانتري ناما شيخ نواوي بانتن ساڠات ڤوڤولير. كارنا كتاب-كتاب كارياڽا ماسيه ديكاجي هيڠڬا كيني دي ڤسانترين. دي ببراڤا مسجد، سجملة علم...

دي كالاڠن سانتري ناما شيخ نواوي بانتن ساڠات ڤوڤولير. كارنا كتاب-كتاب كارياڽا ماسيه ديكاجي هيڠڬا كيني دي ڤسانترين. دي ببراڤا مسجد، سجملة علماء ماسيه مڠاجر كاريا علماء بانتن ايني كارنا دي أڠڬاڤ ممبومي دان بهاساڽا يڠ موداه ديفاهامي.


حول ﴿اولاڠ تاهون وفاة﴾ شيخ نواوي يڠ ك 124 دراياكن اخير جمعت بولان شوال 1438 يڠ تاهون ايني جاتوه ڤادا 21 جولي مالم لالو. حول كالي ايني ساڠت ايستيميوا كارنا ڤرسيدين جوكو ويدودو حاضر دالم اچارا يڠ دي سلڠڬاراكن دي ڤوندوك ڤسانترين النووي يڠ دي اسوه كياهي حاجي  معروف امين.
ڤرسيدين جوكووي تيبا دي ڤونيڤس النواوي تانارا سكيتار ڤوكول 18.15 ستلاه منمڤوه ڤرجالانن دارت داري كاوسان انچول جاكرتا اوتارا سكيتار 1،5 جام. دي سڤانجاڠ ڤرجالانن، تمڤاك وارڬا مڽامبوت كحاضيران جوكووي دڠان ملامبايكن تاڠن.
جوكووي داتڠ لاڠسوڠ دي سامبوت كياهي معروف أمين يڠ ماسيه كتورونان شيخ نواوي سرتا ڬوبيرنور بانتن حاجي واحدين حليم. ڤرسيدين مڠناكن ستيلان جاس هيتام دڤادوكان دڠان ساروڠ كوتاك-كوتاك بروارنا چوكلات دان تاك لوڤا مڠناكن ڤيچي هيتام.
جوكووي داتڠ ديدامڤيڠي منتري اڬاما لقمان حكيم سيف الدين، كڤالا كانتور ستاف كڤريسيدنان تيتين مصدوقي، منتري سيكريتاريس نڬارا ڤراتيكنو، منتري ڤكرجأن عموم دان ڤروماهن رعية باسوكيا هاديموليونو. تامڤاك ڤولا ڤاڠدام سيليواڠي مايجين هيريندرا، كاڤولدا بانتن بريڬجين ليستيو سيڬيت ڤرابووو، دان واليكوتا باندوڠ  رضوان كامل.
كياهي معروف أمين دالم سمبوتانڽا منايمڤأيكن اوچاڤان تريما كاسيه يڠ تاك ترهيڠڬا اتاس كحاضيران ڤرسيدين. “والاوڤون سيبوكڽا لوار بياسا، تاڤي كارنا چينتاڽا كڤادا كيتا سموا، چينتاڽا كڤادا علماء، چينتاڽا كڤادا شيخ نواوي، بلياو حاضر دي هاداڤان كيتا مالام ايني. كيتا برشكور ڤوڽا ڤرسيدين يڠ چينتا علماء.“
كارنا چينتاڽا كڤادا علماء، كاتا كياهي معروف، ڤرسيدين راجين كليليڠ ك ڤسانترين-ڤسانترين. “دان اتاس ڤرمينتأن بلياو، ڤدا تاڠڬال 1 اڬوستوس اكن ادا ذكر ناسيونال دي ايستانا نڬارا، اونتوك ممولاي كڬياتن ڤريڠاتن كمرديكأن 17 اڬوسوتوس. كيتا دعاكن سموڬا بلياو صحة دان داڤات ملاكساناكن توڬاس دڠان بايك.“ سموا حاضيرين لاڠسوڠ مڽامبوت أمين.
كياهي معروف منجلاسكن سديكيت سياڤا ڬراڠن توكوه يڠ كالي ايني تڠاه دكناڠ ايتو. “بلياو اداله ساتو داري دوا توكوه إندونيسيا يڠ ادا دي دالم كاموس بسار بهاسا عرب تربسار دي دنيا، المنجد، يڠ ديكاراڠ اوليه لويس مالوف. ساتو بوڠ كارنو دان كدوا شيخ نواوي.“
شيخ نواوي اداله سأوراڠ اهلي فقه مذهب شافعي، سأوراڠ اهلي تصوف، اوڠڬول دي بيداڠ تفسير. “شيخ دي لاهيركن دي جاوا كموديان ڤينداه ك مكة. ايتو اداله دوا توكوه إندونيسيا دي كاليڠين انترناسيونيل،“ كات كياهي معروف. كاريا-كاريا شيخ نواوي هامڤير منچاكوڤ سموا ديسيڤلين كعلموان اسلام.
اونتوك مڠناڠ بلياو، كامي جاديكان ناما ڤسانترين. سلاين ڤريڠاتن حول، جوڬا دي ڤسانترين ايني كامي منديديك اونتوك تيڠكات ثانوية، تيڠكات عالية دان تيڠكات ڤرڬوروان تيڠڬي ياايتو سكولاه تيڠڬي علم فقه يڠ سكارڠ ايني بارو ساتو-ساتوڽا دي إندونيسيا، اداڽا دي تانارا.“
كياهي معروف برتريما كاسيه كڤادا ڤمرينتاه يڠ باڽاك ممبانتو باڠونان اسراما ڤسانترين دان جوڬا بنتوان اونتوك سانتري ميسكين. ڤروڬرام بلاجار دي ڤسانترين ايني سلاما 12 تاهون. انام تاهون دي تيڠكات سلتڤ دان ثانوية عالية. امڤات تاهون س1 دان دوا تاهون س2. “موندوكڽا 12 تاهون. سايا تانتاڠ اوراڠ تانارا كوات اڤا تيداك موندوك 12 تاهون. هاروس كوات، سوڤايا نانتي منجادي ڤجواڠ-ڤجواڠ باڠسا، منروسكن ڤارا ڤجواڠ، ڤارا علماء كيتا، دان ممبانتو ڤمرينتاه د دالم راڠكا منجاڬا اڬاما دان منجاڬا نكري يڠ كيتا چينتاي.“

كبهاڬياءن جوكووي
ڤريسيدن جوكو ويدودو تمڤاك بهاڬيا مالم ايتو كارنا برساما امة اسلام هيڠڬا ترلونتار دالم كاتا-كاتاڽا.“سايا سناڠ بيسا حاضر ديسيني، مسكيڤون ستلاه اين سايا هاروس ترباڠ لاڬي داري حليم منوجو جوڬجاكرتا، كموديان بيسوك سياڠ ترباڠ لاڬي ك سماراڠ، مالماڽا ترباڠ لاڬي ك رياو،“ كاتاڽا، سمبيل ممڬاڠي سچاريك كرتاس سمبوتان.
سكالي لاڬي، سايا ساڠات بربهاڬيا حاضر ڤادا مالم ايني، حاضر اونتوك حول المغفورله شيخ نوغوي البنتاني يڠ ك 124. تادي سوداه دي سمڤأيكن اوليه  كياهي معروف أمين بهوا المرحوم اداله ساتو-ساتوڽا علماء يڠ دمكامكن دي سامڤيڠ استري رسول الله دان شيخ نواوي دي جولوكي سباڬاي ڤڠهولو علماء حجاز.“
دالم سمبوتانڽا، ڤرسيدين مڠيڠيتكن امة اسلام تنتاڠ كبراڬامن نكري. “كيتا هاروس تاهو دان كيت اهاروس سادار بهوا نڬارا كيتا ايني نڬارا يڠ بسار، مميليكي باڽاك سوكو يڠ ڤاتوت كيتا شكوري سباڬاي انوڬراه الله يڠ دي بريكن كڤادا كيتا بڠسا إندونيسيا.“
كڽاتأن انوڬراه الله ايتو سلالو ايا كيساهكن كڤادا ڤارا تامو نڬارا، سڤرتي راجا سلمان يڠ تاك ساڠكا جوكا اينديانسيا مميليكي 17.000 ڤولاو، 714 سوكو، دان مميليكي لبيه 1.100 بهاسا لوكال. “راجا سلمان برتاڽا باليك ك سايا اڤا كونجوڠي ساتو ڤرساتو؟ سايا بيلاڠ بلوم،" كاتاڽا سمبيل ترتاوا.
كيتا ايني مميليكي 200 هامڤير 220 جوتا ڤندودوك كيتا يڠ براڬاما اسلام. بارو 250 جوتا ڤندودوك إندونيسيا. اينيلاه يڠ تروس اكان سايا سامڤأيكن دي مانا-مانا. بيار سموا تاهو، بهوا نڬارا بسار دڠن ڤندودوك مسلم يڠ ڤاليڠ باڽاك دي دنيا اداله يڠ ناماڽا إندونيسيا.“
تركايت دڠن حول ايني، ماكا ڤرسيدين ممينتا امة اسلام باڽاك منلاداني شيخ نواوي. “منلاداني سيكاڤ هيدوڤ دان لاكو ڤرجواڠن شيخ نواوي برارتي كيتا هاروس اوڤتيميس، كيتا هاروس باهو ممباهو دالم ممباڠون بڠسا ايني دان ان شاء الله نڬارا كيتا اكان منجادي نڬارا يڠ بلدة طيبة ورب غفور.“

علماء بسار
شيخ نواوي البنتاني مروڤاكن علماء بسار اصلي بانتن يڠ منجادي امام بسار دي عرب سعودي. بركات كعلموانڽا دي بيداڠ اڬاما اسلام شيخ نواوي منجادي علماء يڠ دسڬاني دي سعودي باهكان دي إندونيسيا.
شيخ نواوي البنتاني لاهير دي تانارا، سراڠ، 1230 هجرية اتاو 1813 م دان منيڠڬال دي مكه ڤادا 1314 ه اتاو 1897 م. دياله سأوراڠ علماء إندونيسيا برتاراف انترناسيونال يڠ منجادي امام مسجد الحرام.
ايا برڬلار البنتاني كارنا برأصل داري بانتن. ايا سأوراڠ علماء دان اينتليكتوال يڠ ڤرودوكتيف منوليس كتاب، جملة كارياڽا تيداك كوراڠ داري 115 كتاب يڠ مليڤوتي بيداڠ علم فقه، توحيد، تصوف، تفسير، دان حديث.
كارنا كمشهورانڽا، شيخ نواوي البنتاني كموديان دي جولوكي انتارا لاين سيد علماء الحجاز ﴿ڤميمڤين علماء حجاز﴾، الامام المحقق والفقيه المدقق ﴿امام يڠ مومڤوني﴾.
ناما شيخ نواوي بانتن سوداه تيداك اسيڠ لاڬي باڬي امة اسلام إندونيسيا. باهكان سريڠ تردڠار سديكيت دي ساماكن كبسارانڽا دڠان توكوه علماء كلاسيك مذهب شافعي امام نواوي ﴿676 هجرية اتاو 277 ماسيحي﴾. ملالوي كاريا-كارياڽا يڠ ترسبار دي ڤسانترين-ڤسانترين تراديسيونال يڠ سمڤأي سكاراڠ ماسيه باڽاك دي كاجي.
ناما كياهي اصل بانتن ايني سأكن ماسيه هيدوڤ دان تروس مڽرتاي امة ممبريكن وجاڠان اجاران اسلام يڠ مڽجوككن. دي ستياڤ مجلس تا'ليم، كارياڽا سلالو دي جاديكن روجوكن اوتاما دالم برباڬاي علم، مولاي داري علم توحيد، فقه، تصوف سمڤاي تفسير.
كاريا-كارياڽا ساڠات برجاسا دالم مڠاراهكن كعلموان يڠ دي كمباڠكن دي لمباڬا-لمباڬا ڤسانترين يڠ برادا دي باوه نأوڠن نهضة العلماء.
سيد علماء الحجاز اداله ڬلار يڠ دي سانداڠڽا. سيد اداله ڤڠهولو، سداڠكن حجاز ولايه سعودي سكاراڠ، يڠ دي دالامڽا ترماسوك مكة دان مدينة. دالم كاريا-كارياڽا ايا مڽبوت بهوا ايا برناما ابو عبد المعطي محمد بن عمر التانارا الجاوي البنتاني.
منوروت كياهي معروف، كاراڠن كتابڽا باڽاك سكالي يڠ دي توليس دالم بهاسا عرب. “ادا تفسير، فقه، ادا حديث. دان ڤنداڠان-ڤنداڠانڽا دي جاديكن سكريڤسي باهكن تيسيس اوليه ڤارا اهلي. ساله سأوراڠ مهاسيسوا دي ليبيا ممبوات ساتو جودول; ‘محمد نواوي ومنهج تفسيره'﴿ميتودي ڤنفسيران شيخ نووي﴾. دي كانادا، سأوراڠ مهاسيسوا ممبوات تيسيس تنتاڠ ڤنداڠن تصوفڽا ملالوي كتابڽا سلالم الفضلاء.“ تنتو دوا ايتو بارو چونتوه داري راتوسان كاريا يڠ مڠكاجي كاريا شيخ نواوي.
سلاين مڠاراڠ، شيخ نواوي باڽاك مڠحاصيلكن موريد-موريد. موريد-موريدڽا له يڠ كموديان منجادي ڤميمڤين-ڤميمڤين ڤسانترين دي إندونيسيا، دان باهكان جوڬا سباڬيان ڤنديري اورڬانيساسي-اورڬانيساسي اسلام. “ڤنديري نهضة العلماء اداله موريد شيخ نواوي، حضرةالشيخ هاشيم اشعاري. كياهي خليل باڠكالان مادورا، شيخ أسنوى قدوس، ڤنديري محمدية كياهي احمد دحلان، شيخ صالح دارت، سماراڠ.“
ڤنديري تربية اسلامية شيخ سليمان الرسولي داري بوكيت تيڠڬي، ڤنديري الوصلية، ڤنديري مطلع الانوار كياهي مس عبد الرحمن، شيخ إحسان جامڤيس، شيخ محفوظ التورموسي، جوڬا ترچاتات سباڬاي موريد شيخ نواوي. “جادي ڤنديري اورماس-اورماس دي إندونيسيا ترڽاتا اداله موريد-موريد شيخ نواوي.“

كلبيهان دان كرامة
دالام سجارة شيخ نواوي انتارا لاين يڠ دي توليس سيد حيذر لا سم، دي سبوتكن باهوا شيخ مميليكي ببراڤ  كرامة. دي انتاراڽ ، كتيكا منوليس شرح كتاب بداية الهداية ﴿كاريا امام غزالي﴾، لامڤو ميڽاك ڤادام، ڤداحال كتيكا ايتو سداڠ دالام ڤرجالا نان دڠن اونتا.
ايا بردعاء، بيلا كتاب ايني دي أڠڬاڤ ڤنتيڠ دان برمنفعة بوات قوم مسلمين، ايا موهون كڤادا الله سبحانه وتعالى ممبريكن سينار اڬار بيسا ملانجوتكن منوليس. تيبا-تيبا جمڤول كاكيڽا مڠلواركن اڤي، برسينار تراڠ، دان ايا منروسكن منوليس هيڠڬا سلساي. بكاس اڤي دي جمڤول ممبكاس هيڠڬا كتيكا ايا هاروس برڬابوڠ دڠان ميليتير حجاز، ايا دي تولاك كارنا چاچات جمڤول كاكيڽا ايتو.
كرامة يڠ لاين، تمڤاك كتيكا ببراڤا تاهون ستلاه ايا وفاة، مقامڽا دبوڠكار اوليه ڤمرينتاه اونتوك دڤينداهكن تولاڠ بلولاڠڽا دان لاهاتڽا اكان دتومڤوكي جنازة لاين سباڬايمانا لازم دي مألى.

كتيكا ايتوله ڤارا ڤتوڬاس مڠوروڠكن نياتڽا، سبب جنازة شيخ نواوي ﴿بسرتا كافانڽا﴾ ماسيه اوتوه دان سڤرتي بارو والاوڤون سوداه برتاهون-تاهون دي قبور. بڬيتو باو يڠ دكلواركن جوسترو واڠي. ڤمرينتاه عرب سعودي اخيرڽا ممبياركن مقام ايتو دان دي حرمتي دالم بنتوك مقام يڠ ترسنديري. (مصطفى حلمي)

Baca Juga:

Internasional 4405208096246606221

Posting Komentar

emo-but-icon

Video Berita Haji

Populer

Terbaru

Iklan

item